Media

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zabezpieczenie osuwisk na terenie powiatu dębickiego

Ponad 5,6 mln mln zł na usuwanie klęsk żywiołowych i zabezpieczenie osuwisk otrzymały w 2017 r. samorządy z powiatu dębickiego. W 2016 r. do samorządów trafiło ponad 11 mln zł. Rządowa pomoc pozwoli zrealizować takie zadania jak odbudowa i remont dróg, czy usuwanie skutków osuwisk.

Środki otrzymane z promes nie tylko wpłyną na poprawę infrastruktury drogowej, ale niewątpliwie zwiększą też bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl