Aktualności

183 mln zł na Podkarpackie Zabytki

Rząd stale wspiera Polskę lokalną i jej mieszkańców. Tym razem samorządy w całej Polsce otrzymają nawet do 3,5 mln zł na remont lub odbudowę zabytków. Dzięki rządowemu wsparciu, historyczne budynki odzyskają swoje piękno. Na Podkarpacie trafi ponad 183 mln zł.

 

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa poświęcona finasowaniu remontów, konserwacji i odbudowie regionalnych zabytków. Uczestniczyli w niej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, posłanka Teresa Pamuła, poseł Andrzej Szlachta, wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot oraz wójt gminy Dynów Wojciech Piech.

To dobra kondycja finansów publicznych pozwoliła na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który wszedł w fazę realizacji.

Do naszego województwa na odbudowę, renowacje i prace konserwatorskie w zabytkach trafiła kwota przewyższająca 180 mln zł. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiele obiektów, które stanowią nasze dziedzictwo narodowe zyska nowy blask, ale także nowe przeznaczenie – mówiła w trakcie konferencji Ewa Leniart.

Kwota przeszło 183 mln zł zostanie przekazana samorządom na realizację 458 projektów.

Przez ostatnie 30 lat, historyczne obiekty w naszym kraju były skazane na zapomnienie. Częstą przyczyną był brak środków na ich odbudowę. W wielu miejscowościach w całej Polsce budynki szkół, żłobków, przedszkoli czy domów kultury znajdują się właśnie w zabytkach.

Podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków Beata Kot zaznaczyła, że łączna kwota dotacji na renowacje i odbudowę zabytków przekroczyła 216 mln zł. To, oprócz 183 mln z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wsparcie przyznane przez konserwatora w wysokości blisko 9,4 mln zł oraz dotacja Marszałka Województwa Podkarpackiego przekraczająca  5,3 mln zł.

Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków.  Uchronimy je przed degradacją i niszczeniem. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

– prace konserwatorskie,

– restauratorskie,

– roboty budowlane.

W ramach RPOZ do powiatów ropczycko- sędziszowskiego oraz dębickiego trafią następujące środki:

*Gmina Iwierzyce
Roboty budowlane przy dworze z Sielcu: 999 404,00 zł

 • Gmina Ostrów-
  Remont kaplicy p.w. św. Anny na terenie zabytkowego  w Woli Ocieckiej: 99 960,00 zł
  Remont budynku Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy: 284 500,00 zł
  Konserwacja prospektu organowego oraz organów etap I w kościele parafialnym w Ostrowie: 615 500,00 zł

 

 • Gmina Ropczyce- Zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Małej: 167 046,88 zł
  Remont i konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubzinie: 484 269,77 zł
 • Gmina Sędziszów Młp.-Konserwacja płaskożeźby oraz konfesjonału z kościoła w Górze Ropczyckiej: 102 000,00 zł
  Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z Kościoła w Zagorzycach: 250 000,00 zł
  Wymiana i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Klasztoru Braci Mniejszych w Sędziszowie Młp.: 250 000,00 zł
  Przebudowa i remont konstrukcji dachu budynku dawn. "OFICYNA II" w m. Góra Ropczycka: 328 000,00 zł
  Remont wschodniej i zachodniej cząści muru ogrodz. kościoła parafialnego w Sędziszowie Małopolskim: 350 000,00 zł

 • Gmina Wielopole Skrz.-
  Wymiana pokrycia i remont więźby dachowej zab. tworzących Zaspółó kościoła Parafialnego w Brzezinach, etap I- dzwonnica i dach zakrystii: 500 000,00 zł
 • Powiat Ropczycko- Sędziszowski- Prace remontowo- konserwatorskie  przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach: 980 000,00 zł

 

 • Gmina Czarna-
  Roboty budowlane przy budynku Kościoła w Borowej: 800 000,00 zł
 • Gmina Dębica-
  Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu: 189 140,00 zł
  Konserwacja  prospektu organowego z kościoła w Brzeźnicy: 193 060,00 zł
  Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i odgromowej w kościele zabytkowym w Kozłowie: 217 560,00 zł
  Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego z Zawadzie: 251 860,00 zł
  Odtworzenie ringu w Pustkowie Osiedlu: 392 00,00 zł
 • Gmina Jodłowa-
  Roboty konserwatorskie przy kościele w Jodłowej: 435 619,00 zł
  Zabezpieczenie fundamentów i ścian i naprawa kostrukcji fasady w kościele pw. św. Mikołaja w Jodłowej: 545 129,00 zł
 • Gmina Miasto Dębica-
  Wykonanie praz konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytkowym kosciele pw. św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy: 250 000,00 zł
  Wykonanie prac konserwatorskich raestauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele klasztornym pw. Niepokalanego Poczcia NMP: 1 000 000,00 zł

 • Gmina Pilzno-
  Prace remontowo- konserwatorskie przy budynku Urzędu miasta w Pilźnie: 842 800,00 zł
 • Gmina Żyraków-
  Roboty konserwatorskie elewacji zewnętrznej kaplicy rodziny Jabłonowskich na cmentarzu parafialnym w Straszęcinie: 80 000,00 zł
  Remont zabytkowego dworku w Straszęcinie:  300 000,00 zł
  Prace konserwatorskie ołtarza głównego oraz ołtarza bocznego w kościele p.w. św. Stanisława BM w Zasowie: 620 000,00 zł
 • Powiat Dębicki-Wykonanie robot budowlanych przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Jagiełły: 1 000 000,00 zł
Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl