Aktualności

PIENIĄDZE NA DROGI GMINNE I POWIATOWE

Premier Mateusz Morawiecki przyznał kolejne środki z #RządowyFunduszRozwojuDróg
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bezpośrednie wsparcie dla naszej lokalnej infrastruktury. Dzięki rządowemu dofinansowaniu nasz region ma szanse na szybki rozwój. Drogi stają się nowoczesne i bezpieczne.
- Powiat ropczycko- sędziszowskie otrzymał 8 015 335 zł na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci
natomiast - powiat dębicki 5 901 830 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 1284R Ostrów - gr. pow. - Brzeźnica w km 1+466 - 7+363 - etap II w km 1+466 - 5+212 oraz 6+150 - 7+317.
W ramach rozstrzygnięcia kolejnego naboru dofinansowanie na nowe zadania inwestycyjne otrzymują gminy:
- Gmina Sędziszów Młp - 2 426 948 zł Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka (za cmentarzem)
- Gmina Sędziszów Młp - 3 995 063 zł- Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim
- Gmina Sędziszów Młp -9 246 154 zł - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku (0+000 - 4+370,30)
-Gmina Ostrów- 2 329 262 zł- Przebudowa drogi gminnej nr 107457R Zagrody - Huta Przedborska w miejscowości Kamionka, Gmina Ostrów
- Gmina Iwierzyce-306 048,54 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 107424R Bystrzyca - Cmentarz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bystrzyca (km 0+003 - 0+915)
-Gmina Dębica - 659 739 zł Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00 - 0+310,70 oraz budowa drogi wewnętrznej gminnej w Km 0+000,00 - 0+331,30 w m. Pustynia
-Gmina Dębica - 924 304 zł Przebudowa drogi gminnej nr 106353R w Km 0+014,27 - 0+942,75 w m. Podgrodzie
-Gmina Dębica - 727 053 zł zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paszczyna na dz. 1162, 923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna
- Gmina Brzostek - 3 681 795 zł Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca- Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
-Gmina Brzostek - 3 701 605 zł Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka
-Gmina Żyraków- 1 128 900 zł Przebudowa drogi gminnej w km 0+005,00 - 0+424,00 w miejscowości Straszęcin
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl