Aktualności

70. posiedzenie Sejmu

Przybliżony czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 70. posiedzeniu Sejmu

 

w dniu 11 stycznia 2023 r. (środa)

 

godz. 10:00 – 12:30 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2897) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 1)
 
godz. 12:30 – 14:30 -  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 2)
 
godz. 14:30 – 14:40 - Głosowania, w tym:
 
  - Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2914) (pkt 3)
 
godz. 14:40 – 15:30 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (druki nr 2844 i 2871) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 4)
 
godz. 15:30 – 16:45 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (druki nr 2843 i 2909) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 5)
 
godz. 16:45 – 18:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2799 i 2852) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 6)
 
godz. 18:00 – 19:15 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 2838 i 2910) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 7)
 
godz. 19:15 – 20:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 2899 i 2906) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 8)
 
godz. 20:15 – 21:15 -  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (druki nr 2900 i 2901) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 9)
 
godz. 21:15 – 22:45 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (druk nr 2898) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 10)
 
godz. 22:45 – 23:45 - ew. oświadczenia poselskie
 

 

w dniu 12 stycznia 2023 r. (czwartek)

 

godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt 11)
 
godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca (pkt 12)
 
godz. 12:45 – 14:45 -  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2861) (pkt 13)
 
  -  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2862) (pkt 14)
 
    (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 13. i 14.)
 
godz. 14:45 – 16:00 -  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 15)
 
godz. 16:00 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku (druki nr 2847 i 2855) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 16)
 
godz. 16:30 – 17:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r., podpisanego w Londynie dnia 19 maja 2022 r. (druki nr 2841 i 2854) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół) (pkt 17)
 
godz. 17:00 – 18:30 -  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2870 i 2925) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 18)
 
godz. 18:30 – 18:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Gabrieli Lenartowicz (druk nr 2778) (pkt 19)
 
godz. 18:45 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2021 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Arkadiusza Mularczyka (druk nr 2779) (pkt 20)
 
godz. 19:00 – 19:15 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Moniki Falej (druk nr 2780) (pkt 21)
 
godz. 19:15 – 19:30 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Ryszarda Gajownika, reprezentowanego przez adwokat Agnieszkę Michalak-Niedziułkę, z dnia 30 listopada 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Skwarka (druk nr 2817) (pkt 22)
 
godz. 19:30 – 19:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Krystyny Pawłowicz, reprezentowanej przez adwokata Artura Wdowczyka z dnia 10 października 2022 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Treli (druk nr 2874) (pkt 23)
 
godz. 19:45 – 20:00 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych Konrada Dulkowskiego i Rafała Gawła, reprezentowanych przez adwokat Magdalenę Spisak, z dnia 16 lutego 2021 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Przemysława Czarnka (druk nr 2875) (pkt 24)
 
godz. 20:00 – 21:00 - ew. oświadczenia poselskie
 

 

w dniu 13 stycznia 2023 r. (piątek)

 

godz. 10:00 – 11:45 - Głosowania, w tym:
 
  - Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie stanu zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego (druk nr 2929) (pkt 33)
 
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postępu w spełnianiu kamieni milowych wymaganych do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi europosła Bogdana Rzońcy na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego w dniu 12 września 2022 r. dot. procedury wyjścia z Funduszu Odbudowy przez rząd PiS
 
  - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2562, 2774 i 2774-A) - trzecie czytanie (pkt 25)
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Systemie Informacji Finansowej (druki nr 2896 i 2904) (pkt 26)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2890 i 2902) (pkt 27)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2891 i 2913) (pkt 28)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (druki nr 2894 i 2912) (pkt 29)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2895 i 2905) (pkt 30)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2893 i 2926) (pkt 31)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2892 i 2903) (pkt 32)
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2931 i 2936) (pkt 34)
 
godz. 11:45 – 12:45 - ew. oświadczenia poselskie

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl