Aktualności

Konferencja dotycząca nowego węzła autostradowego w Ostrowie

Pierwsze szczegóły dotyczące budowy nowego węzła autostradowego w Ostrowie oraz remontu drogi wojewódzkiej 986 padły podczas  konferencji prasowej, która odbyła się 19 października br.


W konferencji uczestniczył Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Jacek Magdoń – Radny Województwa Podkarpackiego, Witold Darłak – Starostwa Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie oraz Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów.

Marszałek Województwa Podkarpackiego zasugerował, że to duży błąd, który popełniono podczas planowania, że ta autostrada nie ma zjazdu w Ostrowie. Według najnowszych danych wynika, że natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej na tym odcinku przekracza ponad 6 tys. samochodów na dobę co jest znacznie powyżej średniej dla województwa, a ten planowany węzeł na pewno w przyszłości usprawni komunikację na tym terenie. Powiedział również, że ta inwestycja ma zostać zrealizowana dzięki wsparciu z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych za co w tym miejscu musi podziękować panu premierowi oraz osobom dzięki którym ta dotacja była możliwa. Podkreślił on pomoc parlamentarzystów z tego regionu na czele z posłem Kazimierzem Moskalem. Duży wkład miał również radny Jacek Magdoń, starosta Witold Darłak oraz wójt Grzegorz Ożóg.


Województwo Podkarpackie na ten moment otrzymało dotacje w kwocie 25 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kolejne 15 mln zł dołoży ze środków województwa aby ta inwestycja mogła być zrealizowana. Początkiem tego roku podpisano umowę na wykonanie m.in. programu funkcjonalno-użytkowego dzięki któremu będzie można wszcząć postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Są przygotowane już trzy warianty projektowe węzła, które są konsultowane z GDDKiA. Władze województwa liczą, że końcem 2023 roku uda się ogłosić przetarg, a inwestycja zostanie ukończona w 2027 roku.

Podczas konferencji wspomniano również, że na naszym terenie w II naborze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych województwo otrzymało środki w wysokości 28,5 mln zł na trzy równie ważne zadania, a mianowicie: most na Wielopolce w Ostrowie, wiadukt nad linią kolejową w Ropczycach oraz rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej łączącej te obiekty.

Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg w swojej wypowiedzi podziękował wszystkim za pomoc w realizacji tych wszystkich inwestycji, które będą służyły nie tylko mieszkańcom naszej gminy ale całemu Podkarpacku i nie tylko. Wspomniał również istnienie pobliskiej strefy ekonomicznej, która dzięki tej inwestycji może liczyć na pozyskanie nowych inwestorów.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl