Aktualności

57. posiedzenie Sejmu

Przybliżony czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 57. posiedzeniu Sejmu

 

w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa)

 

godz. 10:00 – 10:05 - Złożenie przysięgi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (pkt )
 
godz. 10:05 – 12:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (druki nr 2308 i 2313) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 12:00 – 14:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ekonomii społecznej (druk nr 2321) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 14:00 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2357) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 15:30 – 16:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych (druki nr 2353 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 16:30 – 17:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druki nr 2352 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 17:30 – 19:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (druki nr 2354 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 19:00 – 20:00 - Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych (druki nr   i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 20:00 – 21:30 - Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 2156 i  ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 21:30 – 21:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Józefa Wojciechowskiego, reprezentowanego przez adwokat Katarzynę Witkowską z dnia 15 lipca 2020 r., poprawionego w dniu 24 sierpnia 2020 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka (druk nr 2319) (pkt )
 
godz. 21:45 – 23:30 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych (druk nr 2298) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 23:30 – 0:30 - ew. oświadczenia poselskie
 

 

w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek)

 

godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących (pkt )
 
godz. 11:15 – 12:45 - Głosowania, w tym:
 
  - Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
 
    - Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu systemu zarządzania kryzysowego oraz działań Rady Ministrów na rzecz jego wzmocnienia w związku z awarią w dniu 19.02.2022 r. numeru alarmowego 112 i nieprawidłowym działaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego w całym kraju (Polska2050)
 
    - Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie konieczności wprowadzenia dotkliwych sankcji wobec władz Federacji Rosyjskiej oraz powiązanych z nią oligarchów (Lewica)
 
    - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania Polski do udzielenia obywatelom Ukrainy ewentualnej pomocy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji dzieci i młodzieży, zamieszkania oraz pracy na terytorium RP, w przypadku eskalacji konfliktu z Federacją Rosyjską i napływu do Polski uchodźców z Ukrainy (Lewica)
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2275 i  ) (pkt )
 
  -  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druki nr 2342 i  ) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2341 i  ) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2343 i  ) (pkt )
 
  - Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2344 i  ) (pkt )
 
godz. 12:45 – 14:30 - Informacja bieżąca (pkt ) (KP)
 
godz. 14:30 – 16:00 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 16:00 – 17:30 - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 17:30 – 18:45 - Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt )
 
godz. 18:45 – 19:30 - ew. oświadczenia poselskie

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl