Aktualności

Nowe inwestycje w Gminie Wielopole Skrz.

- Odbiór techniczny drogi gminnej " Brzeziny Zalas na Stasika "

W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 942 m. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy, a także zjazdów indywidualnych.
Wartość inwestycji wyniosła 608 431,81 zł, na realizację zadania Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała 95% dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład.

 

- Odbiór techniczny drogi gminnej " Brzeziny Dół k. Bełch ".

W ramach zadania przebudowano odcinek o długości 433 m. Zakres prac obejmował m.in. adaptację istniejącego systemu odwodnienia, wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy, a także zjazdów indywidualnych.
Wartość inwestycji wyniosła 323 869 zł, na realizację zadania Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała 95% dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład.
 
- Budowa Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.
Aktualnie prowadzona jest rozbudowa Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem. Podczas spotkania omówiono przebieg realizowanej inwestycji, a uczestnikom zaprezentowano postępy prac przy nowo powstającej części budynku oświatowego.
Należy zaznaczyć, że na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Broniszowie samorząd uzyskał ogromne wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja II w wysokości 5 839 148 zł, a także środki w wysokości 2 681 487 zł w ramach Rządowego Programu Sportowa Polska oraz 1 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podczas spotkania omówiono także kolejne projekty inwestycyjne, które Gmina Wielopole Skrzyńskie ma zamiar zrealizować z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja II.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl