Aktualności

56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

 

Porządek dzienny
56. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 8 i 9 czerwca 2022 r.
(po zmianach)

 

w dniu 8 czerwca 2022 r.

 

 1. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2290 i 2314) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.
   
 2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2205 i 2260) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Grzegorz Matusiak.
   
 3.  Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2262 i 2283) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Anna Paluch.
   
 4. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druki nr 2071 i 2315) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Tadeusz Aziewicz.
   
 5. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druki nr 2276 i 2281)
  - sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.
   
 6. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Akademii Kopernikańskiej (druki nr 2273 i 2293)
  - sprawozdawca poseł Witold Czarnecki.
   
 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2272 i 2288)
  - sprawozdawca poseł Witold Czarnecki.
   
 8. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2274 i 2286)
  - sprawozdawca poseł Arkadiusz Mularczyk.
   
 9. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druki nr 2183 i 2311) -7-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Daniel Milewski.
   
 10. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 2072 i 2278) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Elżbieta Płonka.
   
 11.  Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druki nr 2269 i 2318) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Marcin Porzucek.
   
 12. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2295 i 2316) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - sprawozdawca poseł Anna Paluch.
   
 13. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Huberta Dominika Massalskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Niemirowicza-Szczytta z dnia 31 lipca 2019 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Jacka Lisieckiego (druk nr 2285)
  - sprawozdawca poseł Piotr Uruski.
   
w dniu 9 czerwca 2022 r.

 

 1. Informacja bieżąca
  - uzasadnia poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poseł Daria Gosek-Popiołek.
   
 2. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2277 i 2277-A) - trzecie czytanie
  - sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.
   
 3. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druki nr 2204, 2280 i 2280-A) - trzecie czytanie
  - sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.
   
 4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2245, 2279 i 2279-A) - trzecie czytanie
  - sprawozdawca poseł Anna Paluch.
   
 5. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (druki nr 2133, 2187 i 2187-A) - trzecie czytanie
  - sprawozdawca poseł Anna Milczanowska.
   
 6. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (druki nr 2246, 2289 i 2289-A) - trzecie czytanie
  - sprawozdawca poseł Władysław Kurowski.
   
 7. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2309 i 2312)*
  - sprawozdawca poseł Krzysztof Lipiec.
   
 8. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)*
   
 9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2333 i  )*
  - sprawozdawca poseł
   
 10.  Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druki nr 2332 i  )*
  - sprawozdawca poseł
   
 11.  Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2331 i  )*
  - sprawozdawca poseł
   
 12. Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 2115 i 2310) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła Marka Asta.
   
 13. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy lasach oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 1971) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  - uzasadnia poseł Jerzy Paul.
   
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 1091)

 

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań, które zamierza podjąć Rada Ministrów w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które oddala wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

 

* - porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

 

Legenda:
  - ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej
Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl