Aktualności

Wsparcie dla jednostek OSP w ramach programu „Mały Strażak”

W Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach w dniu 02.06.2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie i przekazanie umów na wsparcie zadania realizowanego w ramach "Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Nabór wniosków był prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

Celem programu jest refundacja sprzętu przekazanego przez 35 jednostek OSP z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego na Ukrainę. Dotację otrzymały wszystkie jednostki OSP które złożyły wniosek do WFOŚiGW.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na uzupełnienie sprzętu strażackiego niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Umowy zostały podpisane przez Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Rzeszowie Bogusława Kidę w obecności Posła RP Zbigniewa Chmielowca, Posła RP Kazimierza Moskala, Starosty Powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witolda Darłaka oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach st. bryg. Witolda Wierciocha. W uroczystości również udział wzięli Wójt Gminy Ostrów - Grzegorz Ożóg, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie – Marek Tęczar, Wójt Gminy Iwierzyce – Ryszard Filipek.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl