Aktualności

25. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 i 21 stycznia 2021 r.

Porządek dzienny
25. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 20 i 21 stycznia 2021 r.
(po zmianach)

 

w dniu 20 stycznia 2021 r.

 

 1. Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów (druk nr 898) – aklamacja
  - przedstawia Marszałek Sejmu.
   
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 877) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych.
   
 3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 858 i 884) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - sprawozdawca poseł Robert Warwas.
   
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druki nr 280 i 883) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - sprawozdawca poseł Joanna Borowiak.
   
 5. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 48, 802, 803 i 840) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.
   
 6. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (druki nr 764 i 896) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - sprawozdawca poseł Stanisław Bukowiec.
   
 7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Aleksandra Ładosia (druki nr 613 i 633) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - sprawozdawca poseł Joanna Lichocka.
   
 8.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 868 i 892) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.
   
 9. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 882 i 887)
  - sprawozdawca poseł Anna Milczanowska.
   
 10. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021 (druki nr 874 i 894)
  - sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
   
 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (druk nr 834) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
 12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
   
w dniu 21 stycznia 2021 r.

 

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 897) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - uzasadnia Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.
   
 2. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o służbie zagranicznej (druki nr 877 i 904) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - sprawozdawca poseł Radosław Fogiel.
   
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 833) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
 4. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 584) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  - uzasadnia senator Magdalena Kochan.
   
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 879 i 893) *
  - sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.
   
 6. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych (druki nr 878 i 885) *
  - sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.
   
 7. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 880 i 888)*
  - sprawozdawca poseł Marek Ast.
   
 8. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 881 i 895)*
  - sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.
   
 9. Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 861, 862, 863, 864 i 886).
   
 10. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji przemysłu stoczniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu "Batory" i aktualnej sytuacji państwowych przedsiębiorstw prowadzących działalność stoczniową -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
   
 11. Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
   
Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl