Aktualności

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Samorządy z powiatu ropczycko- sędziszowskiego otrzymają srodki na poniższe inwestycje:
 
Powiat ropczycko- sędziszowski
- Przebudowa kotłowni gazowej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja inst. solarnej w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Istniejąca kotłownia gazowa ze względu na niską sprawność eksploat. oraz projektowaną rozbudowę wymaga przebudowy. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów zakupu energii oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Planowane przedsięwzięcie posiada pełną gotowość do realizacji- 1 000 000 zł
- Przebudowa i termomodernizacja budynku DPS w Rudzie. Celem inwestycji jest: poprawa standardu energetycznego budynku, stworzenie odpowiednich warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Planowane przedsięwzięcie posiada pełną gotowość do realizacji- 2 500 000 zł
 
Gmina Iwierzyce
- Rozbudowa istniejących szkół podstawowych w miejscowości Nockowa oraz Olchowa, gm. Iwierzyce. W ramach rozbudowy w Nockowej wybudowane zostaną następujące pomieszczenia: przedszkole 2 oddziałowe, 2 sale lekcyjne, sanitariaty, kuchnia i jadalnia. Zaś w Olchowej pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach 24x12m oraz wysokości min. 7m oraz sanitariaty, natryski oraz szatnie. Projektowana rozbudowa służyć będzie celom edukacyjnym oraz poprawie warunków sanitarnych- 2 000 000 zł
 
Gmina Ostrów
Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych i ppoż. w obiekcie Szkoły Podstawowej w Kamionce – Gmina Ostrów, w tym m.in. wymiana dachu szkoły, ocieplenie elewacji z wymianą stolarki, przebudowa i wyposażenie istniejących pomieszczeń, odwodnienie terenu szkoły, ogrodzenie, parkingi, instalacje do wykorzystania energii odnawialnej, poprawa stanu bezpieczeństwa szkoły w pasie - 2 500 000 zł
 
Gmina Sędziszów Młp.
Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl poprzez: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl, - budowę stacji uzdatniania wody z instalacjami i urządzeniami budowlanymi- 2 000 000 zł
 
Gmina Wielopole Skrz.
Zadanie polega na budowie 6,3 km sieci wodociągowej w Broniszowie, Gliniku i Wielopole Skrz., oraz ujęcia wody, 300 mb sieci przesyłowej i modernizacji stacji uzdatnia wody w Broniszowie. Planujemy także montaż 29 hydrantów zapewniających ochronę p.poż. mieszkańcom obszaru objętego inwestycją. Przedsięwzięcie zapewni stały dostęp do dobrej jakości wody dla dodatkowych 60 gospodarstw domowych, Szkół Podst. w Broniszowie, Gliniku i Wielopolu Skrz., Przedszkola i Żłobka w Wielopolu Skrz. - 1 000 000 zł

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl