Aktualności

Fundusz Inwestycji Samorządowych

FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
 
• FUNDUSZ INWESTYCJI SAMOZĄDOWYCH TO INICJATYWA PREZYDENT ANDRZEJA DUDY.

• Samorząd odpowiada za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych.

• Inwestycje publiczne, to inwestycje w dobro wspólne wszystkich mieszkańców.

• Gminy i Powiaty otrzymają dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji – to prawdziwa TARCZA DLA SAMORZĄDÓW warta w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych.

• Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. 

• Pieniądze będą przyznawane gminom w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcia dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce. 

• Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln – nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który by tak szeroko wspierał działania małych Ojczyzn.

• TARCZA DLA SAMORZĄDÓW to także program wsparcia dla polskich małych i średnich firm – realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów. To kolejny zastrzyk środków, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także na podnoszenie zarobków pracowników. • Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z TARCZY DLA SAMORZĄDÓW pozwolą na uzyskanie niezbędnych gwarancji dla realizacji zadań inwestycyjnych. To nowe szkoły, żłobki, drogi, wodociągi i chodniki, ale to także zastrzyk dla tysiąca firm i setek tysięcy pracowników.

• Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. • Próbując bilansować budżety samorząd będzie w pierwszej kolejności szukał oszczędności w inwestycjach. Wiadomo, to zawsze może poczekać na przyszły rok. Najpierw trzeba równoważyć wydatki bieżące (wynagrodzenia itd.).

• Z kolei gminy, które będą zdecydowane utrzymać inwestycje, nie będą musiały zwalniać pracowników, a także będą mogły więcej pomóc lokalnym przedsiębiorcom poprzez przyznawanie ulg w należnościach. • Dzięki Funduszowi Inwestycji Lokalnych gminy nie będą musiały się zadłużać. Dług to ograniczenie wydatków w przyszłości, a także odsetki dla banków.

• Ten pieniądz inwestycyjny krąży w lokalnej gospodarce. Firmy kupują materiały w lokalnych hurtowniach. Wypłacają wynagrodzenia pracownikom, którzy z kolei robią zakupy w na lokalnym targowisku. • Zatem Fundusz Inwestycji Lokalnych to wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców, którzy nie utracą pracy i otrzymają wyczekiwane inwestycje. Efekty tego wsparcia zobaczą jeszcze w tym roku.
 
1. gminy (razem z miastami na planach powiatu) dostaną 5 mld PLN  • planują na inwestycje 50 mld zł i otrzymują z Funduszu 5 mld zł, czyli 10% finansowania inwestycji  • 5 mld zł pokrywa planowane ubytki w budżetach gmin:  o po 5 miesiącach - ciężkich mamy ubytek w PIT (główne źródło dochodu) 7%, jakby w całym roku gminy straciły 10%, to będzie 4,3 mld zł;  o zatem jest jeszcze zapas na ubytki z CIT i dochodów z innych źródeł. 2. powiaty ziemskie (bez miast na prawach powiatu)  • planują na inwestycje 5 mld zł, otrzymują 1 mld, czyli aż 20% finansowania inwestycji
 
Podział środków dla gmin będzie odbywał się wg następującego schematu:  
1. Podział łącznej puli środków inwestycyjnych dla samorządów (P) następuję pomiędzy gminy (w tym gminy na prawach powiatu) – proporcjonalnie do planowanych wydatków majątkowych + korekta z tytułu zamożności.  Dla każdej gminy ustala się udział planowanych wydatków majątkowych w planowanych wydatkach majątkowych wszystkich gmin w roku 2020 

2. Udział danej gminy z pkt 1 mnożymy przez łączną pulę środków inwestycyjnych dla samorządów (P) – otrzymując wstępną kwotę dofinansowania inwestycyjnego gminy.  a) Obliczamy wskaźnik zamożności danej gminy (Z) jako iloraz kwot z pkt a i b:  ustalamy zamożność per capita danej gminy dzieląc jej dochody ogółem (pomniejszone o wpłaty „janosikowego”) przez liczbę jej mieszkańców;  b) ustalamy analogiczny wskaźnik per capita dla wszystkich gmin (dane na rok 2020)

3. Dla gmin zamożnych ( o Z>1) wstępną kwotę dofinansowania z pkt 2 korygujemy wskaźnikiem Z. 

4. Na wstępną kwotę dofinansowania gminy, skorygowaną wskaźnikiem zamożności nakładamy limit górny i dolny/cap i floor/  
floor i cap:  cap - 93,5 mln zł (dla największych miast)/ floor 0,5 mln zł (dla większości gmin wiejskich) - w tym rozwiązaniu bardziej wspieramy miasta i mocniej różnicujemy wsparcie dla gmin wiejskich  
 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl