Aktualności

13. posiedzenie Sejmu RP

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna SURÓWKA-PASEK zaprezentowała prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Projekt dotyczy przyznania osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju; przyznania osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne dodatkowego świadczenia w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko. Uprawnionych do świadczenia jest ok 6,4 mln dzieci. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r.

Harmonogram dostępny na sytronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agenda.xsp

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl