Aktualności

Dotacje na zabytki

W roku 2020 do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wpłynęło 422 wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo konserwatorskich. Na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich przy obiektach architektury 256 wniosków, na prace konserwatorskie obiektów ruchomych 166 wniosków. 

Przyznano 205 dotacji na kwotę 9 392 000 PLN w tym:
- 123 dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 6 100 000 PLN
- 82 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 292 000 PLN

Na liście dofinansowanych wniosków znalazły się również wnioski na ratowanie zaytków w powiatach dębickim i ropczycko- sędziszowskim.

Wojewódzki konserwator zabytków – jest organem administracji rządowej, wykonującym zadania z zakresu ochrony dóbr kultury wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Środki na ochronę zabytków pochodzą z budżetu państwa.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl