Aktualności

UMIEM PŁYWAC- dofinansowanie nauki pływania

30 stycznia br. Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki naboru otwartego konkursu na dofinansowanie w 2020 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dofinansowanie uzyskały m.in.:

  • Klub Sportowy Chemik Pustków-    100 000
  • Uczniowski Klub Sportowy "Wielopole Skrzyńskie" przy SP-   5 400
  • Gmina Iwierzyce-   27 000

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.  
 
Główne cele projektu:

 upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

 nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, 

 profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowana do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,

 efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

 wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

 edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl