Aktualności

Statystyka aktywności posłów VIII kadencji Sejmu

Jednym z podstawowych obowiązków poselskich jest udział w głosowaniach. Sejm uchwala w ten sposób ustawy, podejmuje uchwały, obsadza istotne stanowiska państwowe, decyduje też o losach ministrów czy całego rządu udzielając (bądź nie) wotum zaufania czy nieufności. Pod tym względem palmę pierwszeństwa dzierżą posłowie Jerzy Gosiewski i Robert Warwas. Głosowali 8 152 razy, co oznacza, że uczestniczyli w 99,94 proc. głosowań. Tuż za nimi znaleźli się posłowie Joanna Borowiak, Kazimierz Moskal i Piotr Polak - z frekwencją na poziomie 99,87 proc.

Solą parlamentaryzmu są debaty. Posłowie wyrażają w ten sposób swoje zdanie o projektach ustaw, działaniach rządu i poszczególnych ministrów, zadają też ważne pytania i wygłaszają istotne oświadczenia. Podczas obrad w Sali Posiedzeń najczęściej zabierali głos posłowie: Mirosław Suchoń (760 razy) i Jerzy Meysztowicz (661 razy). Kolejne miejsca zajmują posłowie Małgorzata Zwiercan, 567 wystąpień oraz Małgorzata Pępek 537 wystąpień.

Tworzenie prawa jest najważniejszym zadaniem każdego parlamentu. Podczas prac legislacyjnych szczególna rola przypada posłom sprawozdawcom. Przedstawiają oni całej Izbie stanowisko, jakie na temat każdego z projektów ustaw zajęła pracująca nad nim komisja. Najwięcej razy rolę tę pełnili posłowie Andrzej Szlachta – 67 razy, Andrzej Matusiewicz – 65 razy, Anna Paluch – 64 razy i Bogdan Rzońca - 58 razy.

Konstytucja przyznaje Sejmowi uprawnienia kontrolne nad działalnością Rady Ministrów. Jednym z jej instrumentów są interpelacje. Na te pytania w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszące się do problemów związanych z polityką państwa premier i ministrowie mają obowiązek odpowiedzieć w terminie 21 dni. Najwięcej interpelacji w bieżącej kadencji (1855) złożył poseł Paweł Pudłowski. Na drugim miejscu z 1703 interpelacjami znalazł się poseł Paweł Skutecki. 1100 interpelacji złożył poseł Grzegorz Furgo, 1075 razy pytania rządowi w tej formie zadawała poseł Anna Sobecka.

W sprawach mniejszej wagi posłowie mogą kierować do rządu zapytania poselskie. W tej kategorii rekordzistą jest poseł Paweł Kobyliński, który złożył dotychczas 1212 zapytań. Drugie miejsce zajmuje poseł Mirosław Suchoń z 952 zapytaniami, trzecia jest poseł Elżbieta Duda – 899 zapytań. 673 zapytania złożył poseł Bartłomiej Stawiarski.

 

źródło: sejm.gov.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl