Aktualności

25. urodziny Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"

Poseł Kazimierz Moskal w trakcie uroczystości  pogratulował członkom Stowarzyszenia na czele z panami prezesami: Jan Ciołczyk i Paweł Morawczyński stworzenia wielkiego dzieła- całościowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

W czasie swojej działalności organizacja uruchomiła na terenie powiatu dębickiego m.in.:


->Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli,
->Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej,
->Spółdzielnię Socjalną
->Przedszkole Terapeutyczne,
->kafejkę,
->bar,
->galerię
->mieszkania treningowe.

Stowarzyszenie tworzy warunki do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych, umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, a także pomoc ich rodzinom. 

To wzór do naśladowania dla innych organizacji i samorządów skutecznego i kompleksowego działania.

Poseł Kazimierz Moskal ma wielki zaszczyt być Honorowym Członkiem Stowarzyszenia.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl