Aktualności

80. posiedzenie Sejmu

Inwestycja w polskie rodziny, czyli zapowiadane przez premiera Mateusza Morawieckiego objęcie świadczeniem 500+ wszystkich dzieci, bez względu na dochody, to jeden z kluczowych punktów 80. posiedzenia Sejmu. W planach też m.in. prace nad przywróceniem połączeń autobusowych dla mieszkańców Polski lokalnej. Obrady rozpoczną się w czwartek 11 kwietnia o godz. 10.00 i będą kontynuowane 12 i 25 kwietnia.

Sejm zajmie się rządową propozycją rozszerzenia programu "Rodzina 500+". Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie na pierwsze dziecko - bez kryterium dochodowego. Zaproponowano, by od 1 lipca br. wszystkie dzieci do 18 roku życia zostały objęte świadczeniem 500+. Według szacunków ze zmienionego programu 500+ skorzysta łącznie 6 mln 800 tys. dzieci. Propozycja zakłada także uproszczenie wniosków o świadczenie, m.in. dzięki likwidacji kryterium dochodowego. Nie będzie też wydawania decyzji, lecz informacja o przyznaniu wsparcia, co skróci czas rozpatrywania wniosków i odciąży służby samorządowe. Projekt wpisuje się w kompleksową politykę prorodzinną rządu, pozostającą priorytetem obecnego gabinetu. Ma to być długoterminowa inwestycja społeczna, która powinna przełożyć się na lepsze wykształcenie, zdrowie i przygotowanie do życia zawodowego dzieci.

Odtworzenie spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski, to cel rządowych propozycji zmian zapowiedzianych przez premiera Morawieckiego z myślą o ułatwieniu życia mieszkańcom mniejszych miejscowości. Jednym z elementów proponowanego pakietu jest projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Propozycja zakłada dopłaty z budżetu centralnego, co we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi ma umożliwić odtworzenie zlikwidowanych lokalnych połączeń oraz dofinansowanie deficytowych. Pakiet obejmuje także projekt, który określi nowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Chodzi o dostarczenie instrumentów do realnego planowania i organizacji autobusowego transportu publicznego.

Izba będzie kontynuować prace nad utworzeniem jednej bazy podatników VAT. Rządowa propozycja nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wpisuje się w realizację exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Celem nowych rozwiązań jest dalsze uszczelnienie systemu VAT. Przyczynią się one również do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy. Zgodnie z projektem, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostanie udostępniony wykaz podatników VAT. Rejestr ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich.

Podczas posiedzenia zostanie także zaprezentowana Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 i 2017. Sejm będzie miał również okazję zapoznać się z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. realizacji w 2017 roku Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

W porządku obrad jest także m.in. wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego w związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl