Aktualności

78. posiedzenie Sejmu

W środę 13 marca o godz. 10:00 rozpocznie się 78. posiedzenie Sejmu. Głównym punktem trzydniowych obrad będzie informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. W porządku posiedzenia także m.in. rozwiązania prawne niezbędne w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Posłowie będą również pracować nad uproszczeniem systemu stawek VAT oraz utworzeniem Funduszu Polskiej Nauki, który ma wspierać komercjalizację badań naukowych. Zachęcamy do śledzenia relacji z posiedzenia na sejmowych profilach (Twitter, Facebook, Instagram) oraz oglądania transmisji wideo (YouTube).

Doroczne wystąpienie poświęcone priorytetom polskiej dyplomacji w bieżącym roku wygłosi na forum Sejmu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Tak zwanemu exposé szefa MSZ w gmachu przy Wiejskiej zwyczajowo przysłuchują się Prezydent RP, Rada Ministrów, posłowie oraz członkowie korpusu dyplomatycznego. Tradycyjnie po prezentacji zadań polskiej polityki zagranicznej odbywa się debata nad przedstawioną informacją.

Informacja szefa MSZ to nie jedyny punkt porządku obrad z zakresu polityki zagranicznej na tym posiedzeniu Sejmu. Izba zajmie się przygotowaniami na wypadek bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wśród propozycji są przepisy dot. zasad pobytu w Polsce obywateli brytyjskich. Zgodnie z projektem, będą oni mieli czas do 31 grudnia 2020 r. na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terenie RP. W razie tzw. twardego Brexitu uregulowane ma być także uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych na Wyspach. Kolejny projekt dotyczy zabezpieczenia interesów polskich klientów instytucji finansowych, które mają tam siedzibę. Zapewniony będzie odpowiedni okres na dostosowanie działalności niektórych podmiotów rynku finansowego do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

Sejm zajmie się rządową propozycją nowej matrycy VAT. Prosty, przejrzysty i przyjazny system powinien ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Efektem uproszczenia będą także zmiany samych stawek podatku. Przykładowo - pieczywo i ciastka będą objęte jedną, obniżoną do 5 proc., stawką VAT. Obecnie jest to 5, 8 lub 23 proc. w zależności od daty przydatności do spożycia. Zaproponowano też niższy VAT na smoczki, pieluszki i wózki dziecięce (spadek z 8 do 5 proc.), natomiast wzrosnąć ma stawka podatku na owoce morza (z 5 do 23 proc.).

Zwiększeniu możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorców, głównie działających w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, ma służyć nowy typ spółki kapitałowej, zaproponowany przez rząd w projekcie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Chodzi o prostą spółkę akcyjną, która ma połączyć zalety spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i jawnej. Propozycja wpisuje się w wpisuje się w Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”.

Wprowadzenie nowego mechanizmu finansowania badań naukowych oraz ich komercjalizacji zakłada rządowy projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Ma to być jeden ze sposobów rozwiązania problemu niskiej komercjalizacji pomysłów, które powinny być zastosowane w produkcji innowacyjnych i konkurencyjnych produktów. Z Funduszu, który powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, będzie finansowana nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy.

W porządku obrad są również rządowe propozycje zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Chodzi o rozwiązania, które mają przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci. Mają temu służyć natychmiastowe świadczenia alimentacyjne, orzekane w sposób uproszczony. Projekt wprowadza także tzw. rodzinne postępowanie informacyjne, które ma obowiązkowo poprzedzać sprawy o separację lub rozwód małżonków, mających małoletnie dzieci. Celem jest pojednanie małżonków, ale jeśli nie będzie to możliwe, ma doprowadzić do w miarę sprawnego i bezkonfliktowego rozwodu lub separacji, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci. Przewidziano także regulacje chroniące prawa rodzica, który - mimo orzeczenia sądu lub zawartej ugody - nie może kontaktować się z dzieckiem, bo utrudnia mu to drugi rodzic.

Pełny porządek obrad jest dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl