Aktualności

Kolejne promesy: 17 mln zł dla podkarpackich samorządów

30 maja br. samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali z rąk wicewojewody podkarpackiego Lucyny Podhalicz kolejne promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu  państwa i b przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej  w latach 2010-2017. Dzięki temu zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych, infrastruktura komunalna tj. drogi, przepusty, mosty oraz budynki komunalne. Na realizację tych zadań minister wydał 45 promes, w tym 31  dla gmin oraz 14 dla powiatów.

Promesy otrzymały m.in. Gmina Miasto Dębica  (320 000 zł na realizację zadania: Remont koryta potoku Kawęckiego  od ul. Ligęzów do ul. Tetmajera w km 3+600 – 3+925.) oraz Gmina Iwierzyce (520 000 zł na realizację zadania: Remont drogi gminnej Na krzaki Nr 107348 R, nr ewid. dz. 444, 493 w km 0+000 - 0+750  w miejscowości  Będzienica. )

Łącznie w tym roku jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego otrzymały prawie 79 mln zł‚ na 168 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków).

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl