Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Z oferty mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Podstawą skierowania dziecka jest wypełnienie wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające, m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl (w zakładce rehabilitacja). Poprawnie wypełnione dokumenty należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę. Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny, a opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na temat wypełniania wniosków można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl w zakładce Oddziały Kasy).

Turnusy zaplanowane przez Kasę w 2018 r.:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
  jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju,
  dwa turnusy w terminach:
  I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
  II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
  jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy
i chorobami układu ruchu
w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju,
  dwa turnusy w terminach:
  I turnus 24.06-14.07.2018 r.,
  II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu,
  dwa turnusy w terminach:
  I turnus 09.07-29.07.2018 r.,
  II turnus 30.07-19.08.2018 r.
Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl