Aktualności

Inwestycja „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin – Dębica” rozpoczęta

5 kwietnia br. uroczystym „wbiciem łopaty” rozpoczęto budowę łącznika węzła autostrady A4 Straszęcin – Dębica.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 22 mln złotych z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowić będzie kwota 14 790 899,96 zł, natomiast pomoc Województwa Podkarpackiego stanowić będzie kwota 1 500 000 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę nowego odcinka drogi długości ok. 1,80 km o parametrach technicznych jak dla drogi klasy G i konstrukcji nawierzchni dostosowanej do kategorii ruchu KR4, wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia uliczne oraz system odnowienia drogi;
  • budowę skrzyżowań typu rondo w miejscach włączenia projektowanego łącznika do drogi powiatowej nr 1180 R i węzła A4 Dębica-Zachód, oraz drogi powiatowej nr 1290R wraz z korektą dojazdów do rond;
  • korekta dojazdu do drogi powiatowej nr 1180R do projektowanego ronda na długości ok. 990 m: 830 m od centrum ronda w kierunku Dębicy oraz 160 m od centrum ronda w kierunku Żyrakowa;
  • korekta dojazdu drogi prowadzącej do węzła autostradowego A4 Dębica-Zachód do projektowanego ronda na długości ok. 56 m od centrum ronda;
  • korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1290R do projektowanego ronda na długości ok. 405 m: 130 m od centrum w kierunku Dębicy, 275 m od centrum ronda w kierunku Straszęcina.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – październik 2018 r.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl