Aktualności

Program PRZYJAZNY DOM

 

Program PRZYJAZNY DOM

dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Program PRZYJAZNY DOM składa się z dwóch komponentów.

Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d.

Komponent II

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Program realizowany będzie w latach 2017 – 2023.

W roku 2018 wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w sposób ciągły od dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze do wyczerpania środków przeznaczonych na dany cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 r.

Więcej informacji:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/przyjazny_dom/2018/przyjazny_dom_2018.pdf

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl