Aktualności

Sprawozdanie Posła na Sejm RP Kazimierza Moskala

Podczas wyborów parlamentarnych w październiku 2015 r. Polacy obdarzyli największym zaufaniem Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Wynik wyborów był wyrazem oczekiwania na zmiany zaproponowane w programie „Rodzina, Rozwój, Bezpieczeństwo” i zapowiedzi złożone podczas kampanii wyborczej. Uzyskanie większości parlamentarnej dało nam możliwość samodzielnego powołania rządu i skuteczne wdrażanie zobowiązań przedwyborczych.

W ciągu 2 lat działalności Sejmu VIII Kadencji i rządu Premier Beaty Szydło wprowadziliśmy wiele oczekiwanych przez obywateli rozwiązań. Uchwalonymi w tym czasie ponad 400 ustawami udowodniliśmy, że dbamy o polskie rodziny, które zyskały od rządu po raz pierwszy stabilizację i bezpieczeństwo. Możemy obserwować pozytywne efekty wprowadzenia programu Rodzina 500+. Zadbaliśmy o ochronę polskiej ziemi, poprawiamy jakość życia na wsi, wprowadziliśmy szereg pozytywnych zmian dla pracowników i emerytów. Naprawiamy wymiar sprawiedliwości, wspieramy rozwój gospodarczy kraju, modernizujemy służby mundurowe, racjonalnie gospodarujemy pieniędzmi podatników, uszczelniamy VAT. Rekordowo spadło bezrobocie.

Ostatnie 2 lata to także czas skutecznego wspierania lokalnych inicjatyw przez rząd Beaty Szydło. Na Podkarpacie, w tym do powiatów dębickiego i ropczycko- sędziszowskiego, skierowano znaczące środki za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego pani dr Ewy Leniart.

Wiele ważnych lokalnych projektów, inwestycji realizowanych jest przy udziale i wsparciu samorządu województwa podkarpackiego. Warto zaznaczyć, że od 2014 r. przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości samodzielnie sprawują władzę w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Swój udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez podmioty lokalne mają członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki ich sugestiom i zaangażowaniu możliwe jest realizowanie wielu lokalnych projektów i inwestycji.

Jestem dumny z tego, że razem z koleżankami i kolegami reprezentującymi Prawo i Sprawiedliwość na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, konsekwentnie i odpowiedzialnie realizujemy oczekiwane przez społeczeństwo zapowiedziane zmiany i reformy. Mam nadzieję, że niniejsze sprawozdanie, będzie pomocne w ocenie naszej pracy.

Dotrzymujemy słowa i nadal będziemy wywiązywać się z naszych zobowiązań. Przed nami jest wciąż dużo pracy i kolejne wyzwania. Mamy plan, który dalej będziemy skutecznie realizować

Kazimierz Moskal

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl