Aktualności

51. posiedzenie Sejmu

Podczas dwudniowego posiedzenia Izba rozpocznie parlamentarne prace m.in. nad projektami ustaw o Służbie Ochrony Państwa oraz o Straży Marszałkowskiej. Izba będzie kontynuowała prace m.in. nad ustanowieniem całorocznego letniego czasu na terytorium Polski oraz nad zakazem handlu w niedziele i święta. Początek prac Sejmu w środę o godz. 10:00.

Rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa zakłada powstanie nowej formacji ochronnej o tej nazwie. Zdaniem rządu projekt odpowiada na potrzeby praktyki działań ochronnych, a przede wszystkim zagwarantuje skuteczność oraz niezwłoczność działań formacji odpowiedzialnej za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. W odniesieniu do dotychczas realizowanej ochrony osób i obiektów, pragmatyka służbowa nowej formacji w sposób zasadniczy koryguje zadania BOR, jak również rozszerza katalog uprawnień umożliwiających ich realizację. Tym samym nastąpi też wzmocnienie pozycji służby i jej szefa – Komendanta SOP. Nowy kształt zadań ukierunkowany został na zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa określonemu kręgowi osób, jak również obiektów im służących. Służba Ochrony Państwa ochraniać będzie prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra spraw zagranicznych oraz byłych prezydentów Polski, a także - na zasadzie wzajemności - osoby posiadające status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewodniczącego parlamentu lub izby parlamentu lub ministra spraw zagranicznych wchodzących w skład delegacji państw obcych przebywających w naszym kraju.

Przedłożony przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej wynika z potrzeby kompleksowego uregulowania statusu prawnego Straży oraz konieczności zwiększenia uprawnień tej formacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Sejmu i Senatu. Projekt zmienia status Straży Marszałkowskiej czyniąc ją umundurowaną i uzbrojoną formacją ochrony Sejmu i Senatu podległą Marszałkowi Sejmu. Projekt rozszerza kompetencje SM, przyznając jej nowe zadania polegające na prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu ustanowienie całorocznego czasu letniego na obszarze całego kraju. Pracująca nad projektem Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych proponuje, by ustawa weszła w życie 1 października 2018 r.

Rozpatrywany w II czytaniu obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (po przyjęciu poprawek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) określa zasady dotyczące ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia, i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Ograniczenia mają dotyczyć handlu w placówkach handlowych, przez które mają być rozumiane obiekty, w których jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe, biura zbytu, jak również sklepy internetowe i platformy internetowe – jeżeli w takich placówkach praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Zasadą uregulowaną w ustawie ma być zakaz handlu w niedziele i święta. Komisja proponuje, by zakaz nie obowiązywał w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Wnioskodawca proponuje, by handel oraz wykonywanie czynności związanych w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę dozwolone były do godziny 14. Za nieprzestrzeganie zakazu ma grozić grzywna od 1 000 do 100 000 złotych. Komisja proponuje, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Harmonogram obrad jest dostępny pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

 

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl