Aktualności

50. posiedzenie Sejmu

Poszerzenie prawa do obrony koniecznej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego – m.in. tymi projektami zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się w środę 50. posiedzenia Sejmu. Izba będzie też kontynuować prace nad projektem przewidującym m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających i zwiększenie ulgi podatkowej dla twórców. W porządku obrad również II czytanie ustawy o tzw. podzielonej płatności VAT. Posłowie będą obradować trzy dni, głosowania przewidziano na piątek.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego (druk nr 1871, I czytanie w czwartek) ma przyczynić się do pełnej realizacji prawa do obrony koniecznej. Gdy obywatel przekroczy jej granice odpierając napaść na mieszkanie, dom lub posesję, sprawa nie będzie kierowana do sądu, a broniący się karany. Dotychczas można było odstąpić od karania pod warunkiem, że ofiara tego rodzaju napaści działała pod wpływem strachu lub wzburzenia. Projekt zakłada, że w przypadkach naruszenia tzw. miru domowego przesłanka ta nie będzie obowiązywać. Wnioskodawcy podkreślają, że prawo musi stać po stronie uczciwego człowieka, nie może natomiast chronić przestępcy.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju ma wzmocnić przedłożony przez Radę Ministrów projekt ustawy o rynku mocy (druk nr 1722). Jej celem jest zapobieżenie niedoborom mocy wytwórczych. Projekt tworzy zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych, a także do zarządzania zużyciem energii i do uelastycznienia popytu na nią. I czytanie projektu zaplanowano na środę. Tego samego dnia odbędzie się I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk nr 1905). Ma on na celu standaryzację usług w tym sektorze, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad ustanawianiem cen i opłat za usługi wodno-kanalizacyjne.

Sejm będzie kontynuował prace nad rządowymi projektami ustaw podatkowych. Zakładają one m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku dla osób najmniej zarabiających i podniesienie ulgi podatkowej dla twórców (pierwotny druk nr 1878), wzmocnienie ochrony podatników przed konsekwencjami wynikającymi z działalności nieuczciwych kontrahentów (pierwotny druk nr 1836) oraz wprowadzenie tzw.podzielonej płatności podatku VAT (pierwotny druk nr 1864).

W porządku obrad także II czytania projektów ustaw o podstawowej opiece zdrowotnej, (poprawa jej organizacji i funkcjonowania – pierwotny druk nr 1813 i 1813-A), - o zmianie ustaw o repatriacji i o cudzoziemcach (zmiana zasad uznawania za repatriantów oraz udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin – pierwotny druk nr 1904), - o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwiększenie bezpieczeństwa klientów biur podróży – pierwotny druk nr 1784), a także o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (bezpłatny internet szerokopasmowy dla szkół – pierwotny druk nr 1851).

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu m.in. do nowelizacji prawa prasowego (zmiana zasad autoryzowania wypowiedzi – pierwotny druk nr 1604).

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl