Aktualności

74. i 75. posiedzenia Sejmu

Debata nad ustawą budżetową na 2019 r. będzie głównym punktem 74. posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę 12 grudnia o godz. 10:00. Ostatnie w tym roku, 75. posiedzenie Izby, zaplanowane na piątek 14 grudnia przebiegnie pod znakiem kilkugodzinnych głosowań nad przyszłorocznym budżetem.

czytaj więcej...

Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

KGW, które złożą wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do spraw KGW w PB ARiMR mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3 tys. do 5 tys. zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w banku. Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 grudnia 2018 r.

czytaj więcej...

Artykuł prasowy

➡ Ruszyły nowe edycje rządowych programów SENIOR+ oraz MALUCH+.

➡ Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz"

Zapraszamy do zapoznania się z cyklicznym artykułem prasowym.

czytaj więcej...

73. posiedzenie Sejmu RP

Posłowie będą pracować m.in.nad poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, przyznaniem świadczeń pieniężnych sybirakom oraz wspieraniem rodzin, tak aby mniej dzieci trafiało do instytucji pieczy zastępczej. Posiedzenie potrwa trzy dni, izba obradować będzie od 5 do 7 grudnia.

czytaj więcej...

Ruszył nabór ofert w otwartym konkursie nowej edycji programu „Senior +”

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów.

W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln zł.

 

czytaj więcej...

Rozpoczął się nabór ofert do przyszłorocznej edycji programu „Maluch+”

450 mln zł – właśnie tyle na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących miejsc opieki dla najmłodszych dzieci ma zostać przeznaczone w 2019 r. Nabór ofert do edycji „Maluch +” 2019 rozpoczął się 28 listopada i potrwa 4 tygodnie.

czytaj więcej...

Stulecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych

100 lat temu, 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej stanowiący, że wyborcą Sejmu jest każdy obywatel „bez różnicy płci”, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat oraz wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele (obywatelki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze.

czytaj więcej...

72. posiedzenie Sejmu RP

W planie trzydniowych obrad Izby, które rozpoczną się w środę 21 listopada, jest m.in. projekt mający podnieść ściągalność alimentów. Posłowie będą również pracować nad zmianami poprawiającymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym przez uszczelnienie systemu badań technicznych. 

czytaj więcej...

11 LISTOPADA w powiecie dębickim i ropczycko - sędziszowskim

Obchodom 100- lecia odzyskania niepodległości towarzyszyły liczne uroczystości, wydarzenia artystyczne, wystawy i konkursy. Poseł Kazimierz Moskal wziął udział w uroczystościach  w Ropczycach, Dębicy, Sędziszowie Młp., Ostrowie, Brzeźnicy i Nockowej.

czytaj więcej...

Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019!

Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15.05.2019 r.

czytaj więcej...

Starsze informacje

ZOBACZ RÓWNIEŻ

prezydent.pl
premier.gov.pl