Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.12.2016 r.

Obecność na posiedzeniach Sejmu: 100% - Udział w głosowaniach:100%


Pokaz wiadomosci z kategorii:
ARCHIWUM: [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015]kategoria: Różne
2016-12-06

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
23 listopada br. miała miejsce pierwsza sejsa Młodzieżowej Rady Miejskiej Sędziszowa Małopolskiego. Młodzież odebrała z rąk burmistrza Bogusław Kmiecia zaświadczenia o wyborze na radnych. Następnie radni złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego,wiceprzewodniczącego oraz Komisję Rewizyjną. Poseł Kazimierz Moskal w swoim wystąpieniu pogratulował młodym radnym zaufania jakim zostali obdarzeni oraz życzył powodzenia w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej .
2016-11-25

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, Brzozów 21 listopada.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Poseł Kazimierz Moskal wzišł udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, na zaproszenie Przewodniczšcego Konwentu Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego. Jednym z tematów obrad była "Informacja na temat planowanej reformy oœwiaty". W swoim wystšpieniu Poseł Kazimierz Moskal przedstawił m.in. przebieg procesu legislacyjnego projektów ustaw: Prawo oœwiatowe oraz Przepisy wprowadzajšce ustawę – Prawo oœwiatowe. Projekty wpłynęły do Sejmu 14 listopada i przekazane zostały do dalszych prac w Sejmie. Projekty szczegółowo regulujš wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oœwiatowych. Pierwsze czytanie projektów już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 29 listopada. Informacje o zmianach, które zostanš przeprowadzone w ramach reformy edukacji przedstawili samorzšdowcom także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oœwiaty Małgorzata Rauch.
2016-11-22

Ogłoszenie Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Szacuje się, że łączna liczba uczestników programu przekroczy 300 tys. uczniów i będzie on realizowany w ponad 7,5 tys. szkół w ponad 14 tys. grup zajęciowych.  Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 30 grudnia 2016 r. Więcej informacji, w tym m.in. wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” wraz z załącznikami na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1916,Program-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-prze.html
2016-11-21

Konferencja prasowa: podsumowanie roku rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ropczyce 18 listopada 2016 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
2016-11-18

Minął rok Sejmu VIII kadencji
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Za nami pierwszy rok zainaugurowanej 12 listopada 2015 r. VIII kadencji Sejmu, którego pracami kieruje marszałek Marek Kuchciński. W tym okresie odbyło się 29 posiedzeń plenarnych, trwających łącznie 78 dni. Izba uchwaliła 189 ustaw i podjęła 145 uchwał. W sumie podczas wszystkich posiedzeń posłowie wzięli udział w 2 099 głosowaniach. Więcej danych dotyczących działalnoąœci Izby w tym okresie, m.in. prac na posiedzeniach plenarnych i w komisjach na stronie Sejmu: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp…
2016-11-14

Obchody Święta Niepodległości Dębica- Ropczyce- Sędziszów Młp.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
2016-11-12

Poranek Patriotyczny w Przedszkolu nr 2 Integracyjnym w Dębicy, 10 listopada
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Poseł Kazimierz Moskal na zaproszenie Dyrekcji i Pracowników Przedszkola nr 2 Integracyjnego przeprowadził lekcję wychowania obywatelskiego wśród najmłodszych, uczniów.
2016-11-11

Zmiany w systemie edukacji- – konferencja prasowa
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
10 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca przygotowań do wdrożenia reformy systemu oœświaty, zapowiedzianej przez premier Beatę Szydło w exposé. Informacje o zmianach, które zostaną przeprowadzone w ramach reformy edukacji przedstawili dziennikarzom lokalnym: wojewoda Ewa Leniart, kurator ośœwiaty Małgorzata Rauch oraz parlamentarzyści- – posłowie na Sejm RP Krystyna Wróblewska i Kazimierz Moskal – członkowie sejmowej komisji edukacji. Podczas konferencji poinformowano również o rozpoczęciu kampanii informacyjnej „Dobra szkoła”. W tym celu uruchomiono specjalny serwis informacyjny www.reformaedukacji.men.gov.pl . Na stronie można znaleŸć najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzšcego szkołę. Znajdują się tam materiały dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych. Podane są tam także kontakty telefoniczne do pracowników ministerstwa, którzy pozostają do dyspozycji oraz harmonogram wprowadzania zmian w systemie edukacji.
2016-11-10

140 lat Zespołu Szkół w Paszczynie
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
9. listopada b.r. w Zespole Szkół w Paszczynie odbyła się uroczystość 140-lecia szkoły połączona z otwarciem boiska wielofunkcyjnego. Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Wójta Gminy Dębica dla wyróżniających się nauczycieli szkoły.
2016-11-09

[ Archiwum ]
Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie są własnością Biura Poselskiego Posła na Sejm Kazimierza Moskala ©2016 Kontakt: e-mail