Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

21.02.2017 r.

Obecność na posiedzeniach Sejmu: 100% - Udział w głosowaniach:100%


Pokaż wiadomosci z kategorii:
ARCHIWUM: [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015]Spotkanie na temat łączników w Urzędzie Marszałkowskim, Rzeszów 15 lutego 2017 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Projekty i budowa łączników autostradowych były jednym z głównych tematów spotkania marszałków Władysława Ortyla i Bogdana Romaniuka z parlamentarzystami. Były to kolejne rozmowy, które mają pomóc w znalezieniu jak najlepszych mechanizmów finansujących niezbędne inwestycje drogowe. W spotkaniu wzięli udział posłowie Bogdan Rzońca, Wojciech Buczak, Andrzej Szlachta i Kazimierz Moskal. Parlamentarzyści zapoznali się m.in. z uaktualnioną propozycją układu łączników autostradowych o które zabiega samorząd województwa podkarpackiego.
2017-02-18

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego, Leżajsk 14 lutego 2017 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
14 lutego br. w Leżajsku odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Wœród zaproszonych na Konwent goœci znaleŸli się m.in. posłowie na Sejm RP: Jerzy Paul, Mieczysław Miazga, Kazimierz Moskal i Wojciech Buczak, Członek Zarzšdu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Podkarpacki Kurator Oœwiaty Małgorzata Rauch, dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Tomczyk-Fila, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Maciej Karasiński, samorzšdowcy oraz pracownicy Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie. Obrady otworzył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, pełnišcy funkcję Przewodniczšcego Konwentu, który przywitał wszystkich zebranych i oddał głos gospodarzowi wydarzenia Staroœcie Leżajskiemu Markowi Œliżowi. Po kilku słowach wstępu i powitania zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia krótkiej prezentacji audiowizualnej promujšcej powiat leżajski. Następnie dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński przedstawił historię Zespołu Dworu Staroœcińskiego, w którym obecnie mieœci się siedziba Muzeum. Pierwszym punktem omawianym podczas Konwentu były przekształcenia wynikajšce z wprowadzenia reformy oœwiaty, które rodzš wiele wštpliwoœci także wœród samorzšdów powiatowych jako organów prowadzšcych szkoły ponadgimnazjalne. Podczas spotkania wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Jolanta Tomczyk-Fila i dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj przedstawili informacje na temat finansowania służby zdrowia i planowanej na tym obszarze reformy. Poruszono także kwestię nowej ustawy o jakoœci usług medycznych, według założeń której placówki medyczne będš musiały raportować o zdarzeniach medycznych, a także przedstawiać wskaŸniki kliniczne pokazujšce, na ile skutecznie leczš. Te które korzystajš z pieniędzy publicznych będš przechodzić specjalnš autoryzację pod kštem jakoœci. Nad wszystkim czuwać ma Agencja do spraw Jakoœci w Ochronie Zdrowia. Podczas otwartej dyskusji samorzšdowcy m.in. wyrazili swoje obawy dotyczšce finansowania placówek medycznych. W dalszej częœci Konwentu przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował stan realizacji projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”. PSIP będzie platformš cyfrowš służšcš do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jednš z jej głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Podczas spotkania przedstawiono również dwie prezentacje audiowizualne. Pierwsza dotyczyła kształcenia zawodowego na rynku pracy w perspektywie nadchodzšcej reformy oœwiaty, a druga szczegółowo prezentowała jej obszar przekształceń.
2017-02-17

Konferencja "Wdrażanie reformy edukacji na Podkarpaciu", Kolbuszowa 15 lutego 2017 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
W œrodę 15 lutego br. w Kolbuszowej odbyła się konferencja „Wdrażanie reformy edukacji na Podkarpaciu” z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej. Konferencja odbyła się w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu. Uczestniczyli w niej również: posłowie Zbigniew Chmielowiec oraz Kazimierz Moskal, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oœwiaty, Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz zaproszeni samorzšdowcy i dyrektorzy szkół z powiatów: kolbuszowskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego. Konferencja była okazjš do dyskusji pomiędzy samorzšdowcami i dyrektorami szkół a Paniš minister na temat wdrażanej reformy edukacyjnej.
2017-02-16

Konferencja "Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji", Rzeszów 7 lutego 2017 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
7 lutego 2017 w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się konferencja dotycząca edukacji zawodowej. Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół i placówek związanych z kształceniem zawodowym, pracodawców, przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy w województwie podkarpackim. W konferencji udział wzięli m.in. Pani Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator, Pani Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa oraz parlamentarzyści.
2017-02-08

kategoria: Różne
2017-02-07

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 6 lutego 2017 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Głównym tematem Komisji była "Służba zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szpitala powiatowego". W spotkaniu uczestniczyli m.in.wicemarszałek Woj. Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj, parlamentarzyści oraz samorządowcy. Poseł Kazimierz Moskal w swoim wystąpieniu podziękował dyrektorowi ZOZ w Ropczycach Mirosławowi Leśniewskiemu, za przedstawienie szczegółowej informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia w powiecie ropczycko-sędziszowskim oraz planów rozbudowy i modernizacji szpitala. Zorganizowana przez Zarząd Powiatu debata potwierdziła, że nie ma podstaw do niepokoju mieszkańców odnośnie zagrożenia funkcjonowania służby zdrowia w powiecie, co w lokalnych mediach sugerują przedstawiciele opozycyjnych klubów radnych.
2017-02-07

Spotkania opłatkowe i noworoczne OSP Gnojnica- OSP Wiewiórka- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ropczycach- Skrzyszów- Rzeszów
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
2017-02-02

Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2016 rok.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
Województwo Podkarpackie
2017-01-31

III Powiatowa Gala Sportu, Sędziszów Młp. 20 stycznia 2017 r.
kategoria: Działalność poselska w obiektywie
W piątek, 20 stycznia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. odbyła się III Powiatowa Gala Sportu. W trakcie Gali rozstrzygnięty został plebiscyt sportowy w kategoriach: Działacz Sportowy Roku, Nadzieja Sportowa Roku, Trener Roku, Drużyna Roku oraz Sportowiec Roku, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Ropczycach. W swoim wystąpieniu Poseł Kazimierz Moskal zwrócił uwagę na bardzo dobre wyniki sportowców z powiatu w rywalizacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2016 rok opracowanego przez MSiT. Powiat ropczycko- sędziszowski zajął w 2016 r. wysokie 4 (na 23) miejsce w województwie. Najlepszym klubem sportowym był LUKS Lubzina z trenerem Panem Andrzejem Jedynakiem. Zawodnikiem, który zdobył najwięcej punktów była Pani Joanna Stanisz z UKS Sokół Ropczyce. Kolejnymi punktującymi klubami były: MLKS Lechia Sędziszów Młp. trener Pan Mateusz Błachowicz, LUKS Syrena Gnojnica Wola trener Pan Ryszard Prokop, UKS Sokół Ropczyce trener Pan Władysław Kruk, KS Błękitni Ropczyce trener Pan Michał Betleja, UKS Orzeł Skrzyszów trener Pan Dariusz Łukaszewski, TSz Skoczek Sędziszów Młp trener Pan Robert Stefański. Trenerom wymienionych Klubów Poseł Kazimierz Moskal wręczył okolicznościowe grawetrony oraz dyplomy dla punktujących zawodników.
2017-01-25

kategoria: Różne
2017-01-11

[ Archiwum ]
Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie są własnością Biura Poselskiego Posła na Sejm Kazimierza Moskala ©2017 Kontakt: e-mail